GEODATA Polska | Software z rozwiązaniem i usługi z dziedziny geodat

Software z rozwiązaniem i usługi z dziedziny geodat

OFERUJEMY

ROZWIĄZANIE DLA ZARZĄDCÓW
SIECI UZBROJENIA TERENU

Dokumentacja techniczna SUT

Wykonujemy dokumentacje techniczne sieci uzbrojenia terenu od analizy aktualnego stanu, poprzez gromadzenie danych i ich przetwarzanie, cyfryzację i aktualizację.

Wspieramy procesy inwestycyjne w budownictwie i procesy służebności gruntowej.

Oferujemy wsparcie i oprogramowanie stanowiska w sprawie istnienia sieci.

Ponadto oferujemy usługi doradcze związane z opracowaniem metodyki w zakresie tworzenia i zarządzania dokumentacją sieci.

OFERUJEMY

ROZWIĄZANIE DLA ADMINISTRACJI
PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDU

Nowoczesne klasyfikacje w systemie QPAS

Instrument do efektywnej ewidencji majątku miast i wsi.

System informacyjny QGIS z modułami QPAS jest prostym instrumentem do pracy z uzyskanymi danymi map oraz zestawami danych użytkownika (np. cyfrowe mapy techniczne lub dokumentacji).

Moduł podstawowy umożliwia wyświetlanie ortofotomapy, mapy ewidencyjnej oraz włączenie najbardziej aktualnych danych RUIAN, wyszukiwanie poprzez punkty definicyjne działek w rejestrze nieruchomości i miejsc adresowych.

Rodzaje powiązanych dokumentacji: zieleńi, oświetlenia ulicznego, drogi lokalnej, pionowych znaków drogowych, wyposażenie ulic, miejscowości, cmentarza.

UtilityReport

Unikalna aplikacja, która pozwala złożyć za pośrednictwem formularza on-line wniosku zbiorowego w sprawie stanowiska do odpowiednich podmiotów infrastruktury technicznej.

Więcej na www.mawis.pl/uslugi.

W Czechach aplikacja obejmuje 100% terytorium i rocznie składa się za jej pomocą ponad 250 tys. wniosków. Zawiera informacje dot. działalności terytorialnej wszystkich zarządców sieci.

Aplikację po przystosowaniu przepisów lokalnych można uruchomić również w Polsce.

 

GeoPortal

On-line materiały map służące dla pracowników miast i wsi, którzy potrzebują dostępu do nich bez konieczności dodatkowych inwestycji do specjalnego oprogramowania.

ProblemReport

Instrument dla miast i wsi, które chcą być bliżej swoich mieszkańców. Dzięki tej aplikacji mieszkańcy mogą w prosty sposób informować zarząd miast o usterkach, jakie dostrzegną.

Do najczęściej zgłaszanych spraw należą: zniszczona zieleń, ulica/drogi lub chodniki, nie działające lampy oraz zniszczenia innego wyposażenia.

Usługę prowadzimy w kilku miastach w Czechach, na Słowacji, w Mołdawii, na Łotwie oraz w Polsce – Trzcinicy i Chojnie.

Więcej na www.mawis.pl/uslugi/problemreport.

APLIKACJA

inCity

Aplikacja mobilna pozwalająca na efektywną komunikację pomiędzy samorządem miejskim i mieszkańcem /turystą. Jest to efektywny instrument dla prezentacji pracy urzędu miejskiego, ratusza, centrum kultury itp.

Przyczynia się do podnoszenia jakości życia w środowisku miejskim oraz wspiera świadomość mieszkańców. Ponadto służy jako narzędzie marketingu destynacyjnego.

Jakie aplikacje można InCity?

  • Dostarcza informacje o wydarzeniach i działaniach w mieście – wykorzystanie danych z systemów miejskich (Internet, centrum informacji, organizacje kulturalne itp.).
  • Zawiera ważne kontakty i propozycje kulturalne.
  • Pozwala urzędowi na przesyłanie mieszkańcom wiadomości, informacji i ostrzeżeń (nowoczesna alternatywa do gminnych systemów ogłaszania oraz informacji SMS).
  • Jednocześnie za jej pośrednictwem użytkownicy mogą komunikować z przedstawicielami władz oraz urzędami.
  • Umożliwia połączenie z systemami miejskimi i komercyjnymi (opłata parkingu, rezerwacja czasu przy okienkach urzędu, rezerwacja i opłaty za wstęp na imprezy kulturalne).
OFERUJEMY

ROZWIĄZANIE W ZAKRESIE
OPROGRAMOWANIA

Dla telekomunikacji

Rozwijamy i wspieramy na rzecz znaczącego operatora w Czechach rozwiązanie w zakresie rejestru sieciowego. Oprócz tej specjalizacji możemy zaoferować operatorom telekomunikacyjnym dodatkowe kompetencje, zwłaszcza konsultacje na temat integracji, migracji danych i generacyjnej wymiany systemów. Znamy zasady kluczowych telekomunikacyjnych procesów produkcyjnych, co jest naszą główną przewagą nad  tradycyjnymi świadczeniodawcami usług IT.

Dla energetyki i utility

Realizowaliśmy konkretne wdrożenia inteligentnych systemów opartych na wymaganiach z możliwością wykorzystania najnowocześniejszych technologii. Oferujemy kompletne rozwiązania procesu inwestycyjnego w obszarze gazownictwa oraz rozwiązania portalowe dla procesów konserwacji urządzeń w obszarze energetyki.

Aplikacja mobilna

Skupiamy się na tworzeniu aplikacji w obszarze wsparcia ruchu turystycznego i infrastruktury miejskiej, ale jesteśmy w stanie poruszać się w każdym innym obszarze. Aplikacje mobilne tworzymy na platformach Android, iOS i Windows Phone.

Oprogramowanie na miarę

Rozwój oprogramowania na zamówienie – szczególnie systemów wsparcia sieci telekomunikacyjnych czy energetycznych oraz technologii. Rozwiązania opieramy na technologiach Oracle, Java i PHP oraz innych. Wsparcie budownictwa inwestycyjnego, systemy automatyzacji procesów operacyjnych np. do stanowiska istnienia sieci.

KLIENCI

Referencje klientów

Firma GEODATA Polska wchodzi w skład grupy HRDLIČKA Holding.

KONTAKT

Kontakt z nami

Ing. Lenka Reimar

konsultant

E-mail: info@geodata-polska.pl

Kancelaria Wrocław

Leszczyńskiego 4/29

Wrocław 50-078

Chętnie spotkamy się z Państwem osobiście po uprzednim uzgodnieniu.

Kancelaria Praga

Za Lužinami 1084/33
155 00 Praha 5 – Stodůlky